Để đảm bảo công tác an toàn trong thi công tại các dự án Phượng Hoàng cung cấp.

Sản phẩm giàn giáo nêm của Phượng Hoàng được kiểm định chất lượng về độ cứng khả năng chịu lực của cây chống đứng, chống đà, chống consol và các mối hàn trên giáo nêm trước khi xuất xưởng.

 

 

Dưới đây là bảng kiểm định chất lượng các sản phẩm giáo nêm do Quatest 3 cung cấp:

- Kiểm định hệ giáo nêm phức hợp tải trọng 14 tấn.

 

- Kiểm định cây chống đà giữa tải trọng 5 tấn

 

 

- Kiểm định cây chống consol tải trọng 1,85 tấn

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.4 / 1 Bình chọn)