- Mẫu thử tải: cây chống 4,0m (2ly).

- Phương pháp thử tải: ép thủy lực

- Tải trọng yêu cầu: 1,7 tấn

- Đơn vị cấp giấy chứng nhận chất lượng: Quatest 3.

- Địa điểm thử tải: Xưởng sản xuất Cty Phoenix

 

 

 

 

 

 

Bình chọn sản phẩm: (4.6 / 1 Bình chọn)