SẢN PHẨM HỆ GIÀN GIÁO VIETFORM CỦA PHOENIX sản xuất được kiểm soát chặt chẽ từ công đoạn đầu tiên đến khi xuất xưởng.


Sản phẩm VIETFORM được kiểm định chất lượng bởi tổ chức có uy tín TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 (QUATEST 3) 
Bình chọn sản phẩm: (4.3 / 1 Bình chọn)