Kích tăng được sử dụng chủ yếu tăng giảm khẩu độ của của giàn giáo, cây chống...cho phù hợp với khẩu độ cần chống, bổ trợ việc chống đỡ.Chân kích tăng thường có 2 loại:

 - Kích tăng rỗng được sản xuất bằng thép ống Ø34, dày 3,8ly. chủng loại kích có 2 loại
 + Kích tăng U rỗng: Ø34 x 0,5m
 + Kích tăng bằng rỗng: Ø34x 0,5m
- Kích tăng đặc được sản xuất bằng thép ống Ø32, ống đặc. chủng loại
 + Kích tăng U đặc: Ø32 x 0,5m
 + Kích tăng bằng đặc: Ø32 x 0,5m

Nguyên liêu sản xuất thép ống chính phẩm, công nghệ hàn MIG, kiểm định chất lượng bởi QUATEST 3.

Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)