Tại các công trình xây dựng có diện tích lớn, cao tầng các nhà thầu xây dựng bắt buộc phải có hệ thống giàn giáo bao che phía bề mặt ngoài công trình để đảm bảo an toàn thi công.
Ngoài việc đảm bảo an toàn cho công nhân trong quá trình thi công không xảy ra tay nạn lao động, xung quanh hệ giàn giáo bao che còn được vây lưới xung quanh và khung lưới chắn rơi ở phía dưới để chắn các vật liệu, cát đá, xi măng, thép và các vật khác rơi ra trong quá trình làm việc.


Giàn giáo bao che thường được sử dụng là khung giàn giáo có chiều mao 1,7m hoặc 1,53m và được liên kết với nhau bởi các giằng chéo. Để hệ giàn giáo bao che không bị xê dịch thì cần thêm cùm xoay và các ống túp giằng lại với nhau thành một chuỗi.