COPPHA ĐỊNH HÌNH - COPPHA THÉP ĐỊNH HÌNH CỘT, TƯỜNG VÁCH...
Coppha định hình được Phoenix sản xuất theo quy cách sãn có hoặc gia công theo thiết kế cho phù hợp với kết cấu công trình.
Hệ  coppha định hình được liên kết với nhau bằng các phụ kiện Jun kẹp, V góc, gông cột, la giằng.
 
Bình chọn sản phẩm: (4.5 / 1 Bình chọn)