CÂY CHỐNG THÉP - CÂY CHỐNG TĂNG - CỘT CHỐNG THÉP PHOENIX
* Cây chống tăng: 3,5m 4,0m 4,5m 5,0m
* Cây chống với độ dày 2ly, chất lượng, tải trọng cao, an toàn chống đỡ.
* Sử dụng: chống dầm đà, chống sàn, chống nghiêng...

THÔNG SỐ CÂY CHỐNG 3,5M (2ly)
- Độ rộng: vỏ chống ống thép D60mm - ruột chống ống thép D49mm.
- Chiều cao vỏ chống: Ø60 x 1,7m
- Chiều cao ruột chống: Ø49 x 2,0m
- Khẩu độ tăng giảm: min 2,0m - max 3,5m.
- Kiểm định chất lượng: Trung ương 3.Bình chọn sản phẩm: (4.9 / 1 Bình chọn)