Chống đà giàn giáo nêm được sử dụng để chống đà dầm giữa các ô sàn, được sản xuất bằng ống thép Ø42 dày 2,0mm.

THÔNG SỐ CHỐNG ĐÀ GIÁO NÊM

 
Chống đà giữa giáo nêm cho khả năng linh hoạt cao thích ứng với nhiều kích thước ô sàn, giảm lượng cây chống sử dụng cho chống đà. Lắp dựng nhanh và đơn giản.


Bình chọn sản phẩm: (4.3 / 1 Bình chọn)