Ván khuôn dầm bản là một hệ thống bao gồm giàn giáo, coppha, các phụ kiện thiết bị....liên kết với nhau tạo thành hệ chống khuôn đúc định khối bê tông kết cấu công trình.

 

Để lắp dựng hệ giàn giáo ván khuôn dầm bản chính xác thì người thực hiện phải nắm rõ được bản vẽ thi công định vị các cột giáo, xác định số lượng, kích thước giàn giáo. Dưới đây là các bước cơ bản để lắp dựng hệ thống ván khuôn.

- Chia khoảng cách và định vị các tấm đế vào thanh gỗ bằng đinh.

- Đặt giàn giáo vào vị trí, khung giáo lắp trên các tấm đế.

- Liên các đà dọc đà ngang vào cột giáo bằng ống tuyp liên kết bằng cùm khóa giáo.

- Sau khi lắp xong hệ thống giáo, lát sàn công tác tựa lên các đà ngang, đà dọc bằng gỗ, từ sàn này lắp các ống đỡ điều chỉnh vào các đầu cột giáo.

- Điều chỉnh các ống đỡ ván khuôn đến độ cao cần thiết để lắp ván khuôn dầm