Để lắp dựng hệ giàn giáo đĩa (giáo ringlock) đảm bảo công tác an toàn thi Công ty Phượng Hoàng gợi ý thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Định vị kích chân và điều chỉnh độ cao lắp giàn giáo.

- Bước 2: Lắp đầy đủ các cây chống và thanh giằng ngang.

- Bước 3: Lắp chống đà và chống consol.

- Bước 4: Lắp kích U và điểu chỉnh cao độ để đặt hệ đỡ coppha

 

Bình chọn sản phẩm: (4.1 / 1 Bình chọn)